- osteopatia, akupunktio ja craniosacral-terapia

Akupunktio

Akupunktio

Akupunktio on yksi Perinteisen Kiinalaisen Lääketieteen (PKL) tavoista hoitaa potilasta/kohdetta. Akupunktiolla tarkoitetaan hoitoa, jossa akupunktioneuloilla aktivoidaan kehossa olevia energiavärähtelijöitä eli akupisteitä.

PKL:n mukaan kaikki koostuu energiasta, joten PKL hahmottaa myös elävät olennot energiakokonaisuutena. Kaikki koostuu energiavärähtelyistä. Eri taajuuden värähtelyt saavat aikaan eri ilmentymiä. Materia on hitaampaa värähtelyä, ja esimerkiksi valo on nopeampaa värähtelyä. Värähtelyillä on myös muita ominaisuuksia nopeuden lisäksi, mutta kaikki on lopulta erilaisten energiavärähtelyiden tulosta.

PKL hoitaa ihmisen energiakehoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa myös niin sanottuun fyysiseen kehoon. Kehossa on 12 pääenergiavirtaa (meridiaaneja), ja niistä löytyy lukuisia energiavärähtelijöitä eli akupunktiopisteitä. Akupunktiossa neuloilla käsitellään juuri näitä värähtelijöitä. Kaikilla värähtelijöillä on oma luonteensa ja vaikutuksensa kokonaisuuteen. Tuntemalla värähtelijöiden luonne, niillä voidaan vaikuttaa kokonaisuuden tilaan. Akupunktiossa hoitaja valitsee sopivat värähtelijät, joita käsittelemällä hän auttaa potilaan kehoa muutokseen.

Neulahoidon lisäksi värähtelijöitä voi aktivoida myös Moxalla (lämmittämällä) tai hieromalla.

Omassa hoitotyössäni käytän pääasiassa akupunktiota, hierontaa ja moxaa.

Olen kouluttautunut Suomen Taolaisessa Neijing-koulussa, jonka kotisivut ovat osoitteessa www.neijing.fi